ES PROJEKTAI


E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „MAISTO ENERGIJA“

UAB "Maisto energija" pradėjo įgyvendinti projektą E-komercijos modelio diegimas įmonėje UAB "Maisto energija" pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – paskatinti verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu diegiant klientų savitarnos sprendimus ir integruojant išteklių valdymo sistemą su el. prekybos platforma.

Projekto bendra vertė – 25 633,51 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-28